Welkom bij de stichting verenigde-Online Radiostations!

De verenigde-Online Radiostations (v-OR) is een stichting met als doel om de gemeenschappelijke belangen van online radio exploitanten te behartigen en te vertegenwoordigen. 

Professionalisering online radiomarkt
De v-OR wil met deze bundeling van krachten de ontwikkeling en professionalisering van de online radiomarkt in Nederland stimuleren.