Organisatie

De stichting v-OR is een kleine onafhankelijke stichting met een enthousiast bestuur. Gezamenlijk met de leden wordt de stichting gevormd en worden gezamenlijke activiteiten ontplooid om de belangen van internet radio exploitanten en podcastmakers te behartigen en te vertegenwoordigen.

De stichting v-OR tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van overleg tussen belanghebbende exploitanten, alsmede door het verrichten van onderzoek naar technische, maatschappelijke, economische- en juridische aspecten van internet radio.

Bestuur

Het bestuur van de verenigde-Online Radiostations wordt gevormd door:

Peter Contant
Jaco Bal